حکمت شیعی
78 بازدید
ناشر: موسسه فرهنگی اندیشه معاصر
نقش: نویسنده
سال نشر: 1376
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
این کتاب جایگاه عقل در اندیشه شیعه را مطرح کرده وبر ان است که فلسف اسلامی را از قران وروایات میتوان دریافت و عقل ونقل وعرفان ذر یک مقصد مشترکند