راه نجات
31 بازدید
ناشر: نشر حبیب
نقش: مترجم
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
این کتاب ترجمه کتاب "اجیبوا داعی الله"تگارش دکتر تیجانی است وبه مسایل اجتماعی مسلمانان مهاجر می پردازد