حسین سرور جوانان بهشت
35 بازدید
نقش: مترجم
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب ترجمه کتاب"سیدا شباب اهل الجنه"نگارس "حسین محمد یوسف"مصری است که اکنون در حال ترجمه ان می باشم