وجیزه فی الرجال والدرایه
35 بازدید
محل ارائه: مدرسه تخصصی تبلیغ شیراز
مقطع: سطح 2
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
این جزوه درسی در 110صفحه خلاصه ای از علم رجال ودرایه را در بر دارد